Gönderen Konu: Kuranı Kerimde harekeler (esre, üstün, ötre) nasıl çıkmıştır ?  (Okunma sayısı 2334 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Yönetici

  • Administrator
  • Kaymakam
  • *****
  • İleti: 7941
  • Rep: 64
  • Cinsiyet: Bay
  • Ya Sev Ya Terk Et !!!
    • Profili Görüntüle
Kur’an Harekelerinin HikG¢yesi
Kur’an okumayı bildiğimiz halde, farklı bir Arabi ibare karşısında kalakaldığımız çok olmuştur.


Zira Arap lisanını bilmeyenler için harekesiz bir yazıyı okumak neredeyse imkG¢nsız. Peki, Arapçaya hakim olmayanlar için icat edilmiş bu işaretler nasıl ve ne zaman başladı? Kur’an-ı Kerim’in nüzG»lü Gki Cihan Serveri’nin (sas) nübüvveti döneminde tamamlanmış, bütün insanlık G¢lemi muhatap alınarak tebliğ edilmişti. Ehl-i imanın yegG¢ne gayesi, O’nun (sas) manevG® tesir ve hG¢miliğinin devam ettiği davayı akim bırakmamak ve mirasa sahip çıkmaktı. Peki neydi miras? Veda Hutbesi’nde tebliğ edilen vasiyet-i Resul, mü’minlere bunu açıkça telkin ediyordu: “Ey mü’minler! Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler, Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim ve Peygamber’in sünnetidir.”


                            Nokta ve harekesiz Hazreti Osman mushafı.
Bu emrin kapsayıcılığı, zahirG® olduğu kadar, derunG®ydi de. Kısa bir zaman sonra Efendimiz (sas) ‘GrciG®/dön’ hitabına mazhar olunca ashabın hafızalarının yanı sıra deri, kemik parçaları gibi malzemeler üzerinde dağınık halde yazılı bulunan Kur’an-ı Kerim’in korunması mevzubahis oldu. Zira Yemame Savaşı’nda 70 kadar Kur’an hafızının şehit olması ashabı tedirgin etmişti. Sonra Müslümanların halifesi Hz. Ebu Bekir’in ilanı duyuldu. Kimin elinde deri, kemik ve sair eşya üzerine yazılan Kur’an ayetleri varsa bir araya getirilmesi isteniyordu. Kur’an-ı Kerim’in emin ellerde bir araya getirilmesi, insana Rabb’ini ve kG¢inatı tanıtan vasıtalardan ilki ve son ilG¢hG® kitap Kur’an-ı Kerim’in iki kapak arasında muhafaza edilmesi gerekiyordu. Zira Allah’ın, ayetlerinde korunacağını vaat ettiği kitap, selefleri olan Tevrat, Zebur ve Gncil gibi tahribata uğramayacaktı.
Mushaflar GslG¢m coğrafyasına yayılıyor
Gslamiyet Arap coğrafyasında yayıldıkça, Kur’an imlası ve tilaveti mevzuunda yeni meseleler ortaya çıkar. 642’de bu mesele olabildiğince tebarüz etmiştir. Azerbaycan ve Ermenistan’ın fethi sırasında, ordunun içindeki Gžam ve Iraklı askerlerin Kur’an okuyuşları arasındaki fark, Huzeyfe el-Yemeni vasıtasıyla hulefa-i raşidinin üçüncüsü Hz. Osman’a iletilir. Zeyd bin Sabit başkanlığında toplanan heyet, Hz. Ebu Bekir zamanında toplanan mushafa sadık kalmak suretiyle mushafları çoğaltır. Nihayetinde çoğaltılan mushaflar, GslG¢m devletinin dört bir yanına dağıtılır


                    
           Harekelerin farklı renkte noktalarla gösterildiği mushaf.
Hz. Osman devrinde istinsah edilen mushaflar bugünkü manada hareke, durak gibi okumayı kolaylaştıran işaretleri içermiyordu. O dönem kullanılan KG»fG® harflerde, harekeler bir yana, çoğunlukla ‘be, te, se, nun, ye’ gibi harfleri birbirinden ayıran noktalar bile kullanılmıyordu. Gslam dini dünyanın farklı bölgelerine yayılıyorken, farklı kültür ve dillerle tanışıyordu. Bu kaynaşmayla beraber Arap lisanında ‘lahn’ adı verilen bozulmalar olmuştu. Hz. Ali döneminde bu durumun önüne geçmek için talebesi ve tabiG®n G¢limlerinden Ebu’l-Esved ed-Düeli’ye uygun bir sistem oluşturmasını emretti.
Gmam mushafın sağlıklı ve düzgün okunabilmesi için nokta sistemi (nakt) konulmasına karar verildi. Buna göre, mushafın içinde siyah renklerle yazılan Kur’an harflerinin üzerine kırmızı renkte noktalar konulacaktı. Fetha (üstün) için harflerin üst tarafına, kesre (esre) için altına ve zamme (ötre) için önüne nokta, gunneli okumak içinse iki nokta konulmuştu.
Harekeler şekle giriyor
Kur’an yazısının bugünkü haline gelmesi için bu çözüm de sorunları tam anlamıyla ortadan kaldırmıyordu. G‡ünkü Arap harflerinin üzerinde bulunan noktalar ile doğru bir telaffuz için konulan noktalar (nakt) bazı okuma hataları ve karışıklığa mahal veriyordu.               Günümüzdeki hareke sisteminin ilk örneklerinden biri.
Bu noktalama sistemi G¢limler arasında ihtilafa sebebiyet verdi. Sonradan eklenen harekelerin dinen mahzurlu olup olmadığı tartışıldı. Bu düşüncelerle ilk zamanlarda nokta-harekelerin asıl yazıdan farklı bir renkte olması uygulamasına gidildi. Nihayet bugünkü manada çizgili harekelerden oluşan sistem, tebe-i tabiinden Arap dili G¢limi Halil bin Ahmed tarafından hazırlandı. Zaman içinde bunlara durakları ve bazı tecvid kaidelerini gösteren işaretler de eklendi.
Sesli harflerin çıkmasını sağlayacak çizgi sistemi ‘şekl’ sayesinde bugün Müslümanlar, Allah kelG¢mını yanlışsız okuyabiliyor. Hareke sistemi günümüz Arapçasındaki günlük dilde çoğu zaman kullanılmazken, kutsal metin ve önemli ibareler, hatasız okunabilmeleri için bu sistemle yazılıyor.

Hz. Ali: Sen yanlış okuyorsun!
Bir gün göçebe Araplardan biri Hz. Ali’ye (ks) gelerek HG¢kka SG»resi’nin 37. ayeti olan “LG¢ ye’külühG» ille’l-hG¢tiG»n” (Grin ve kan karışımını, bilerek ve ısrarla hata edenlerden başkası yemez) G¢yetini okur. Fakat bu ayeti, “LG¢ ye’külG» ille’l-hG¢tG»n (Grin ve kan karışımını, adım atanlardan başkası yemez)” şeklinde okur, ardından da Hz. Ali’ye sorusunu yöneltir: “Ey mü’minlerin emG®ri, hangimiz adım atmıyoruz ki! Gžimdi hepimiz bu kan ve irinden içecek miyiz?” der. Bunun üzerine Hz. Ali, tebessüm ederek; “Sen onu yanlış okuyorsun.” diyerek doğrusunu izah buyurur. O zaman göçebe adam, “Evet ey mü’minlerin emG®ri! Doğrusu senin dediğin gibidir. Allah TeG¢lG¢ kullarına asla zulmetmez.” der. Bu olay üzerine Hz. Ali orada bulunan Ebü’l-Esved ed-DüelG®â€™ye “Son zamanlarda acemlerden (Arap olmayan) birçok kavim GslG¢m’a girmiştir. Bunlar Arap dilini iyi bilmiyor. Bunun için sen okumada kolaylık olmak üzere bazı işaretler koy.” buyurur. O da Hz. Ali’nin bu tavsiyesine uyarak yazıya (üstün, esre, ötre) işaretlerini koyma usulünü getirir.

ZAMAN
Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, Kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini..


Paylaş facebook Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş twitter